Sản phẩm

Showing all 9 results

Lưu ý khi mua hàng.

Sản phẩm chính hãng đều có mã số riêng duy nhất và không giống bất cứ sản phẩm nào khác các bạn sử dụng mã số này kiểm tra thông tin về sản phẩm tại đây

Sau khi kiểm tra sẽ xảy ra các trường hợp sau:

  • Thông tin sản phẩm thể hiện thuộc sở hữu bởi đại lý bạn đang mua hàng thì xin đó là sản phẩm chính hãng.
  • Nếu sản phẩm không thuộc đại lý bạn đang mua hàng thì sản phẩm đó không phải của công ty chúng tôi. Bạn không nên mua sản phẩm này.
  • Thông tin sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành với tên khách hàng khác thì rất có thể đó là sản phẩm giả hoặc sản phẩm đã qua sử dụng. Bạn không nên mua sản phẩm này.
  • Nếu thông tin sản phẩm không có trên hệ thống thì sản phẩm đó không phải sản phẩm của công ty chúng tôi. Bạn không nên mua sản phẩm này.