Phương thức đặt hàng

1 Đặt hàng trên website:

Khi nhận được đơn hàng chúng tôi sẽ liên hệ với bạn xác nhận đơn hàng và tiến hành giao hàng từ đại lý gần nhất.

2 Đặt hàng qua điện thoại:

Sau khi nhận đơn hàng chúng tôi sẽ điều phối đơn hàng tới của hàng gần nhất để giao hàng cho bạn.

3 đặt hàng qua tin nhắn fanpage:

Sau khi nhận đơn hàng chúng tôi sẽ điều phối đơn hàng tới của hàng gần nhất để giao hàng cho bạn.