Chính sách vận chuyển đổi trả

1 ĐỔI TRẢ:

  • Đối với Đại lý

Đại lý được quyền trả lại hàng theo bảng bên dưới

Thời gian đổi trả hàng hóa, hoàn tiền tính từ ngày Đại lý xuất hàng, cụ thể như sau.

Thời gian <90 ngày 90 – 180 ngày  >180 ngày
Nhận hoàn Không
Hoàn tiền 100% 60% Không
  • Đối với khách lẻ:

Bảo hành sản phẩm trong vòng 72 giờ từ lúc mua hàng.

Bảo hành tại đại lý bất kỳ. Nếu sản phẩm là của chúng tôi và có thời hạn bán hàng cũng như nguồn gốc hàng hóa rõ ràng.

2 VẬN CHUYỂN:

Đối với với khách hàng lẻ việc giao hàng là hoàn toàn miễn phí.